Photoboothshow.pl


Ogłoszenie nr 1

W związku z zamiarem realizacji przez PHOTOBOOTHSHOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu pn. „Opracowanie zintegrowanego systemu szkoleniowego z zakresu komunikacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszam do składania ofert na stanowisko: kierownika ds. tworzenia platform informatycznych

Termin składania oferty 30.08.2017 r. godzina 15:00

Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym

 

Ogłoszenie nr 2

W związku z zamiarem realizacji przez PHOTOBOOTHSHOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu pn. „Opracowanie zintegrowanego systemu szkoleniowego z zakresu komunikacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszam do składania ofert na stanowisko: kierownika prac badawczo-rozwojowych

Termin składania oferty 30.08.2017 r. godzina 15:00

Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym

 

Ogłoszenie nr 3

W związku z zamiarem realizacji przez PHOTOBOOTHSHOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu pn. „Opracowanie zintegrowanego systemu szkoleniowego z zakresu komunikacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszam do składania ofert na stanowisko: konsultant merytoryczny ds. opracowania programów szkoleniowych (2 osoby)

Termin składania oferty 30.08.2017 r. godzina 15:00

Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym